Coñécenos


- Quen somos?.

ALINEACIÓN ELECTRÓNICA S.L. somos unha empresa galega que levamos 30 anos ofrecendo un servicio de calidade aos nosos clientes con empregados moi cualificados aos que tamén ofrecemos emprego de calidade e duradeiro no tempo, o que nos permite establecer cos clientes unha relación de confianza e transparencia que é moi valorada por estes

- Por qué levamos a marca AD nos nosos uniformes?

Levamos nos nosos uniformes e usamos a imaxe corporativa de AD porque contamos co apoio e soporte de AD REGUEIRA, unha empresa lider no noso sector, cuns recursos tecnoloxicos e humanos extraordinarios, que nos permite por
exemplo o acceso en tempo real a información de miles de referencias de recambio e incluso ó numero de unidades dispoñibles nas súas instalacións e o mais importante, capaz de poñer no noso taller calquera desas referencias en tan só 20 minutos, que nos permite tamén acceso en liña instantáneo as suas bases de datos técnicos, interactuar e recibir asistencia técnica se fora preciso dos técnicos do seu centro de formación ou conexión remota inmediata co seu centro de informática para solucionar calquera incidencia nos nosos equipos, estes e outros moitos servizos só están ao alcance dunha empresa das dimensións e importancia de AD REGUEIRA e resultan fundamentales para desarrollar con éxito a actividade nun sector tan tecnoloxicamente avanzado como é o nosoT. 981298329

C.Comercial ALCAMPO Parking 1 - Palavea Nº1

15009 A Coruña (A Coruña)

Horario

9:00 A 21:00
Luns a Sábado